4/17/2017 10:49:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Chào mừng Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi năm 2021

 

 

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi - 2021 được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. 

 Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Thủy lực; Hóa & Môi trường; Công nghệ Thông tin; Điện - Điện tử; Cơ khí; Khoa học xã hội; Kinh tế và Quản lý;  Ngôn ngữ Anh. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẻ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

   Gửi bài trực tuyến qua website: http://hoithaokhcntn.tlu.edu.vn/

   Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây: 

   Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 

   ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn

   Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Nguyên Anh
   Điện thoại liên hệ: 0949.393.389
   Email : hntn2021@tlu.edu.vn 
 

   Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học. 

   Xin trân trọng cảm ơn!

 

 


 

 

Kế hoạch tổ chức
 

10/8/2021

Hạn cuối nộp bài

20/8/2021

Chốt danh sách phản biện và gửi phản biện

31/8/2021

Hoàn thành phản biện

20/9/2021

Ban Khoa học rà soát và chốt kết quả phản biện

24/9/2021

Tác giả gửi lại bài đã sửa theo ý kiến phản biện

27/9/2021

Ban Khoa học rà soát các bài đã sửa và hoàn thành việc chuyển trạng thái trên hệ thống (đồng ý/ không đồng ý)

30/9/2021

Tác giả nộp bài hoàn chỉnh (đã điền đầy đủ thông tin tác giả)

16/11/2021

Tổ chức Hội nghị thường niên