11. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CỨNG LIÊN KẾT ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA KẾT CẤU KHUNG THÉP CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG
Trang 32 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hải Quang
 

Khi tính toán kết cấu khung thép, liên kết dầm – cột thường được xem là liên kết ngàm (cứng lý tưởng), nghĩa là không có sự xoay tương đối giữa trục dầm và trục cột.

 

Thực tế, liên kết này thường không cứng tuyệt đối mà là liên kết nửa cứng, nghĩa là khi biến dạng có sự xoay tương đối giữa trục dầm và trục cột.