8. NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KẾT CẤU BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN NGĂN CHẶN HIỆN TƯỢNG ĐÁ TRƯỢT TRÊN MÁI KÈ DO SÓNG VÀ DÒNG TÁC ĐỘNG
Trang 24 |  PDF (Size KB)
Phạm Văn Lập, Lê Xuân Roanh

Hồ chứa nước Đăk Lông Thượng có dung tích 11,67 106 m3 được khởi công xây dựng năm 2007 hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu năm 2011 nhằm phục vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là 3.076 ha; cấp nước sinh hoạt cho người dân ở hai xã Lộc Đức, Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng và kết hợp cắt giảm lũ hạ lưu, nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường cảnh quan du lịch.