6. PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA KHUNG PHẲNGCÓ NÚT CỨNG VÀ LIÊN KẾT NỬA CỨNG
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Thu Nga, Lê Đình Cường

Thực tế đã chỉ rõ tại vị trí liên kết giữa các phân tố trong kết cấu thép có độ mềm nhất định do biến dạng của bu lông, đinh tán [1], [4]; trong kết cấu bê tông, tại vị trí nút khung có độ cứng rất lớn. Trong bài báo này tác giả tiến hành nghiên cứu ổn định của khung phẳng có xét tới độ cứng của nút và độ mềm liên kết thông qua xây dựng ma trận độ cứng của phần tử thanh từ đó lập trình xác định hệ số chiều dài tính toán cho một vài khung thường gặp trong thực tế xây dựng.