6. NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH CHỈNH TRỊ SUỐI THIA TỈNH YÊN BÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Lê Đình Vinh
 
NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH CHỈNH TRỊ SUỐI THIA
TỈNH YÊN BÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP
BẢO VỆ BỜ ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN
 
Lê Đình Vinh
Công ty TNHH Tư vấn trường Đại học Thủy lợi, email: vinhld@wru.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong liên tiếp những năm gần đây tình hình mưa lũ khu vực miền núi phía Bắc diễn biến phức tạp gây nên tình trạng sạt lở bờ sông suối rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người cũng như tài sản nhân dân trong vùng.
 
Với đặc thù sông suối khu vực có độ dốc lớn, lòng suối địa chất biến đổi không đồng nhất, thành phần hạt chủ yếu là cuội sỏi có đường kính lớn nên biến động đáy lòng dẫn rất phức tạp và liên tục trong mùa lũ. Hai bên bờ sông suối không có đê, những đoạn đi qua khu dân cư, thị trấn, thị xã được kè cứng hóa tuy nhiên khi lũ về bị xói lở, cuốn trôi và xâm lấn sâu vào cuốn trôi đất đai, nhà cửa.
 
Việc nghiên cứu chỉnh trị sông miền núi rất phức tạp, các nghiên cứu chưa nhiều. Khi xảy ra sạt lở thường thực hiện khắc phục sự cố khẩn cấp, kè bảo vệ bờ ngay tại khu vực bị sạt lở, không xác định tuyến chỉnh trị bảo vệ bờ. Vì vậy giải pháp nào để phát huy được hiệu quả cho các công trình bảo vệ bờ sông suối cho khu vực miền núi phía Bắc đang được đặt ra để giải quyết trước yêu cầu mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay.