CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trang XX |  PDF (Size KB)
GS.TSKH Hồ Tú Bảo

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
GS.TSKH Hồ Tú Bảo
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

TÓM TẮT

Báo cáo này chia sẻ một số ý kiến về việc tại sao giáo dục và đào tạo cần chuyển đổi số và chuyển đổi số thế nào. Nội dung chính của báo cáo gồm sự cần thiết của thay đổi nội dung giáo dục, cách dạy và học, người dạy và người học, xây dựng hạ tầng và học liệu số, thay đổi quản trị và quản lý giáo dục, và hạ tầng pháp lý của chuyển đổi số giáo dục và đào tạo.
 
GS TSKH Hồ Tú Bảo tốt nghiệp Kỹ sư Toán điều khiển tại Đại học Bách khoa Hà Nội (1978), Thạc sĩ (1984), Tiến sĩ (1987) tại Đại học Paris 6 và Tiến sĩ Khoa học (1998) tại Đại học Paris 9 Cộng hoà Pháp, Phó giáo sư (1991) và Giáo sư (1998). GS Bảo đã làm nghiên cứu và giảng dạy hơn 40 năm về Trí tuệ nhân tạo, Học máy và Khoa học dữ liệu. Ông là thành viên Ban điều hành của PRICAI (hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về AI), ACML (hội nghị châu Á về Học máy), PAKDD (hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về Khai phá dữ liệu). Ông đã làm việc tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-2010), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST, 1993-2018) và hiện ông là Giám đốc Phòng Khoa học Dữ liệu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) (http://www.jaist.ac.jp/~bao)