6. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH LỰC TÁC DỤNG TRÊN VÔ LĂNG KHI ĐÁNH LÁI
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Ngọc Linh1, Nguyễn Tuấn Anh1, Đặng Ngọc Duyên1, Bùi Đức Tiến1

 

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH LỰC TÁC DỤNG
TRÊN VÔ LĂNG KHI ĐÁNH LÁI
 
Nguyễn Ngọc Linh1, Nguyễn Tuấn Anh1, Đặng Ngọc Duyên1, Bùi Đức Tiến1
1Trường Đại học Thủy lợi, email: anhngtu@tlu.edu.vn
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 
Khi xe di chuyển trên đường, có rất nhiều các tình huống ngẫu nhiên xảy mà khiến người lái phải thay đổi hướng chuyển động như gặp phải chướng ngại vật, chuyển làn đường, quay vòng,… Nhờ vào hệ thống lái, sự ổn định và hướng chuyển động của ô tô có thể được đảm bảo [1].
 
Hệ thống lái trên ô tô là một cơ hệ rất quan trọng, có sự liên kết chặt chẽ với các bánh xe dẫn hướng. Để có thể thay đổi được hướng chuyển động của xe, người lái cần phải tác dụng một mômen cần thiết lên vành tay lái. Mômen cần thiết để thay đổi hướng chuyển động của xe cần phải thắng được tổng mômen cản quay vòng của xe khi đánh lái. Theo [2], mômen cản quay vòng của xe là lớn nhất khi xe quay vòng tại chỗ (vận tốc của xe xấp xỉ bằng không). Mômen cản quay vòng của bánh xe dẫn hướng M bao gồm 3 thành phần: Mômen cản lăn (M1), mômen cản của lực ngang (M2) và mômen ổn định (M3).

 

 

Xem thêm…