5. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAGUCHI KHI PHAY THÉP S55C
Trang 15 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Công Nguyên

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT
 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAGUCHI KHI PHAY THÉP S55C

 

 

 

 

Nguyễn Công Nguyên
Trường Đại học Thủy lợi, email: ngcnguyen@tlu.edu.vn

 

 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

Trong gia công cắt gọt, chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như máy gia công, dụng cụ cắt, đồ gá, vật liệu gia công và chế độ cắt, v.v… Đối với một hệ thống công nghệ nhất định thì chất lượng chủ yếu phụ thuộc vào thông số công nghệ. Vì vậy, điều khiển thông số công nghệ là phương pháp cơ bản và hiệu quả để kiểm soát chất lượng gia công và sử dụng thiết bị [1]. Trong số các chỉ tiêu đánh giá chất lượng gia công cắt gọt, chỉ tiêu độ nhám bề mặt chi tiết gia công là chỉ tiêu quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng làm việc của chi tiết máy như khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn, hệ số ma sát trong các cặp lắp ghép lỏng, độ bền mối ghép chặt… Chính vì vậy nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong quá trình gia công cắt gọt đến độ nhám là rất cần thiết để có thể lựa chọn được thông số công nghệ tối ưu đạt chất lượng bề mặt gia công tốt nhất. 

 

 

Xem thêm ...