6. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ÁP SUẤT CỦA MÀNG DẦU BÔI TRƠN TRONG BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG
Trang 18 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Kựu

 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ÁP SUẤT CỦA MÀNG DẦU BÔI TRƠN
TRONG BƠM BÁNH RĂNG ĂN KHỚP TRONG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kựu
Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyenvankuu123@tlu.edu.vn

 

 

 


1. GIỚI THIỆU

 

 

Màng dầu bôi trơn rất phổ biến và quan trọng trong lĩnh vực năng lượng chất lỏng và khoa học ma sát. Nó được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại máy quay. Màng dầu bôi trơn giúp ngăn cách các bề mặt quay để giảm ma sát, hấp thụ rung động, bảo vệ bề mặt và chịu tải chống lại tải trọng bên ngoài. Trong quá trình vận hành, nếu màng dầu bị hỏng, nó sẽ khiến các bề mặt quay tương đối bị hỏng. Việc nghiên cứu sự phân bố áp suất của màng dầu bôi trơn trong bơm bánh răng ăn khớp trong là rất quan trọng giúp cải thiện tuổi thọ cho các chi tiết, trên cơ sở đó cũng là nền tảng cho nghiên cứu động lực học và phân tích ổn định cho bơm bánh răng ăn khớp trong. Trong nghiên cứu này, bài báo áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn (Finite Differences Method - FDM) để tính toán mô phỏng phân bố áp suất của màng dầu bôi trơn khi bơm bánh răng hoạt động ở chế độ hỗn hợp.

 

 

Xem thêm ...