5. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ TRONG PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI
Trang 14 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Xuân Hùng, Lê Đức Hậu
Kể từ khi xuất hiện, các mạng xã hội (social network) như là MySpace, Facebook, Cyword đã thu hút hàng triệu người sử dụng. Đây là nơi mà người dùng có thể kết bạn, chia sẻ các thông tin cá nhân, suy nghĩ, cảm xúc về một chủ đề cùng quan tâm. Có rất nhiều định nghĩa mạng xã hội được đưa ra như: Mạng xã hội là các dịch vụ dựa trên web cho phép cá nhân hóa và có thể kết hợp danh sách người sử dụng với nhau [1]; Mạng xã hội được xem như thế giới ảo cho phép kết nối các thành viên có cùng sở thích lại với nhau và có nhiều tính năng phục vụ người dùng [2]; Mạng xã hội là một cấu trúc xã hội được tạo lên từ các cá nhân hoặc tổ chức được gọi là các “nút” được lên kết hoặc kết nối bởi một hoặc nhiều kiểu phụ thuộc với nhau như: quan hệ bạn bè, họ hàng, có chung quyền lợi, trao đổi tài chính, cùng vấn đề quan tâm, quan hệ tình cảm, hoặc quan hệ dựa trên sự tin tưởng, sử hiểu biết lẫn nhau [3]; Còn theo nhà xã hội học Laura Garton – nhà nghiên cứu chiến lược trường đại học Toronto thì “khi một mạng máy tính kết nối mọi người hoặc các cá nhân tổ chức lại với nhau thì đó chính là mạng xã hội”. Trong bài báo này, chúng tôi coi mạng xã hội như một đồ thị trong đó các nút có thể là một cá thể, tổ chức, còn các cạnh của đồ thị là quan hệ bạn bè, gia đình, công việc.