6. CÁC KỸ THUẬT NGỤY TRANG CỦA VIRUS ĐA HÌNH
Trang 17 |  PDF (Size KB)
Phạm Thanh Bình
Để không bị phần mềm diệt virus phát hiện, các virus phải có khả năng nguỵ trang, dấu mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, trình bày về các kỹ thuật nguỵ trang của virus đa hình - một loại virus đang ngày càng phát triển mạnh mẽ vì nó có khả năng thay đổi chính bản thân nó, và rất khó bị phát hiện - để từ đó đưa ra được các giải pháp tìm và diệt tương ứng.

Việc nghiên cứu các kỹ thuật nguỵ trang của virus đa hình được dựa trên các tài liệu về mã hoá - bảo mật truyền thống, và dựa trên việc phân tích các mẫu virus thu được trên thực tế.

Xem thêm...