8. GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN DỰA TRÊN K-MEANS CÓ THÍCH ỨNG NĂNG LƯỢNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
Trang 23 |  PDF (Size KB)
Vũ Tiến Thái, Nguyễn Mạnh Hiển
Gần đây, giới nghiên cứu đã quan tâm đặc biệt tới các kỹ thuật định tuyến trong mạng cảm biến không dây (WSNs) bởi tính hiệu quả của chúng trong việc tối ưu hóa năng lượng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một giải thuật định tuyến dựa trên k-means [4], KMR, có cân nhắc tới năng lượng dư thừa của các nút. Trong KMR, sau khi thuật toán k-means kết thúc, một cụm trưởng mới sẽ được chọn ra để tránh việc tập trung tải truyền trên một số ít các nút cảm biến, và do đó kéo dài thời gian sống của toàn bộ mạng. 

Chúng tôi so sánh phương pháp KMR với một số phương pháp khác, bao gồm phương pháp truyền trực tiếp (DT), k-means cơ bản (BKM), và một phương pháp nổi tiếng cho định tuyến mạng WSNs được gọi là LEACH, trên bộ mô phỏng OMNeT++. Các kết quả đã chỉ ra rằng KMR cải thiện đáng kể thời gian sống của toàn mạng so với các phương pháp khác.