9. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỰ BẤT ỔN ĐỊNH KELVIN-HELMHOLTZ
Trang 26 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Thị Lý, Sylvain Guillou, Kim Dan Nguyen
 
Trong bài này chúng tôi nghiên cứu sự ảnh hưởng của lưới trong mô hình tính toán dòng chảy hai pha mô phỏng sự hình thành và phát triển của bất ổn định Kelvin-Helmholtz. Mô hình được tính toán trên một kênh hở tuần hoàn theo hướng của trục . Chiều rộng kênh là  chiều dài và  chiều cao, lớp trên là một lớp nước và lớp dưới là một lớp bùn cát. Ở điều kiện ban đầu áp đặt vận tốc nằm ngang của dòng chảy. Trường vận tốc có một điểm uốn tại giao diện của nước và bùn cát. Chúng tôi dùng bốn loại lưới: lưới thô, lưới trung bình, lưới mịn và lưới siêu mịn để thực hiện tính toán. Từ kết quả nghiên cứu này sẽ tìm ra được một loại lưới phù hợp cho việc nghiên cứu chung.