11. NGHIÊN CỨU DÒNG PHUN TIA TÁC ĐỘNG VUÔNG GÓC LÊN BỀ MẶT ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LÀM MÁT CHU TRÌNH KÍN
Trang 32 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn
Dòng phun tia trong nhưng năm gần đây đang được nghiên cứu rộng rãi do nó có khả năng ứng dụng lớn trong các qui trình xử lý nhiệt trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, ví dụ như: Làm mát cánh tuabin, làm mát trong sản xuất thép, làm mát linh kiện điện, điện tử, CPU máy tính (trong các máy trạm). Trong quân sự dòng phun tia được sử dụng để làm mát bệ phóng tên lửa, sàn tàu sân bay, gương phản xạ vũ khí lazer, trong y tế nó được dùng để làm mát thiết bị chụp X-quang, sấy khô giấy, vải và ủ thủy tinh. Một dòng phun tia tác động vào một bề mặt có khả năng loại bỏ một lượng nhiệt lớn trên diện tích bề mặt tương đối nhỏ