13. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC THỦY ĐỘNG ĐẾN THIẾT BỊ NÂNG HẠ CỬA VAN
Trang 38 |  PDF (Size KB)
Bùi Văn Hiệu
Khi phân tích ảnh hưởng của áp lực thủy động lên thiết bị nâng hạ cửa van, ta sẽ phân tích hai thành phần: Thành phần lực thứ nhất là thành phần lực theo phương ngang, thành phần lực này tác dụng lên cửa truyền lên gối tựa động gây lên lực ma sát, thành phần lực ngang cũng tác dụng lên gioăng cửa van ép gioăng vào khe van gây nên lực ma sát khi vận hành cửa van. Thành phần lực thứ 2 là thành phần lực theo phương đứng, thành phần lực này gây lực hút hoặc lực đẩy trực tiếp lên cửa van và ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị nâng hạ cửa.