12. SỬA CHỮA – NÂNG CẤP CẦU YẾU BTCT BẰNG GIẢI PHÁPSỬ DỤNG TẤM GIA CƯỜNG COMPOSITE ỨNG SUẤT TRƯỚC
Trang 35 |  PDF (Size KB)
Đặng Việt Đức, Bùi Thị Thu Huyền
 
Trên thực tế phấn lớn các công trình cầu yếu BTCT được sửa chữa chủ yếu bằng các giải pháp truyền thống với mục đích khôi phục khả năng chịu lực ban đầu theo thiết kế. Một số giải pháp kỹ thuật tiêu biểu có thể kể đến như tăng cường liên kết ngang bằng: lớp BTCT bản mặt cầu,  xiết lại các tao cáp căng ngang thông qua các dầm ngang