10. TÍNH TOÁN LỰC CĂNG CÁP CHO THÁP CỐNG NGẦM SỬ DỤNG GIẢI PHÁP KẾT CẤU LẮP GHÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC CĂNG SAU
Trang 29 |  PDF (Size KB)
Trần Duy Quân, Hồ Sỹ Tâm, Nguyễn Cảnh Thái

Năng lượng gió là một dạng năng lượng sạch, có khả năng tái sinh. Hiện nay, trên thế giới, việc phát triển phong điện đang là một xu thế lớn, thể hiện ở mức tăng trưởng cao so với các nguồn năng lượng khác[1]. Thuận lợi lớn nhất của Việt Nam khi phát triển điện gió là nước ta có tiềm năng năng lượng gió (NLG) tương đối lớn. Theo kết quả điều tra, đánh giá của Ngân hàng thế giới [3], Việt Nam có tới 8,6% diện tích lãnh thổ được đánh giá là tốt và rất tốt để xây dựng các trạm điện gió cỡ lớn, tập trung và có tới 41% diện tích nông thôn có thể phát triển trạm điện gió cỡ nhỏ. Với mục đích thúc đẩy quá trình nghiên cứu và ứng dụng NLG phát điện tại Việt Nam, bài viết giới liệu vắn tắt kết cấu và nguyên lý làm việc của các hệ thống phong điện điển hình hiện nay, bên cạnh đó tóm lược hiện trạng và xu hướng phát triển kỹ thuật phát điện sử dụng NLG trong tương lai.