4. NGHIÊN CỨU HÓA LỎNG CÁT SÔNG HỒNG KHU VỰC CẢNG HÀ NỘI CHỊU TẢI TRỌNG 3 TRỤC ĐỘNG
Trang 12 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Chí Linh, Phạm Tư Chính

Hóa lỏng do động đất là thảm họa đối với các công trình: đê, đập, khối đắp, nền đường và nền nhà cao tầng. Tại Nhật Bản, hóa lỏng nền nhiều tuyến đê sông đã được quan sát trong hầu hết các trận động đất mạnh. Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Chảy, nơi đã xảy ra các trận động đất mạnh 5,1-5,5 độ Richter. Chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,4 độ Richter ở Hà Nội là 1100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây đã hơn 700 năm (năm 1285) (Nguyễn Đình Xuyên, 2004).