3. NGHIÊN CỨU HÓA LỎNG CỦA CÁT NỀN ĐÊ HỮU HỒNG, K73+500-K74+100, CHỊU TẢI TRỌNG CHU KỲ KHÔNG THOÁT NƯỚC
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Ngô Thị Ngọc Vân, Nguyễn Hồng Nam

Hóa lỏng do động đất hầu như chưa được xem xét khi thiết kế các công trình thủy lợi tại Việt Nam. Hóa lỏng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với công trình, gây sụt lún mặt đất, lún nền công trình, làm mất khả năng chịu tải của nền, gây phá hủy nghiêm trọng công trình. Việt Nam ít xảy ra những trận động đất lớn so với thế giới, tuy nhiên nguy cơ về khả năng hóa lỏng nền khi động đất luôn tiềm ẩn bởi diện tích đồng bằng châu thổ và ven biển lớn và cũng là nơi có trầm tích bở rời tuổi Đệ tứ chiếm diện tích đáng kể.