2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CÁP QUANG TRONGQUAN TRẮC ĐƯỜNG BÃO HÒA TRONG THÂN ĐẬP
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Lê Thị Thu Hiền, Phạm Quý Ngọc

Những năm gần đây, ở các nước phát triển công nghệ cáp quang đã được ứng dụng rộng rãi trong quan trắc các công trình xây dựng dân dụng nói chung và các công trình đê đập nói riêng. Phương pháp quan trắc bằng cáp quang có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp truyền thống (Aufleger, 1996). Phép đo có thể thực hiện liên tục theo thời gian thực, dây cáp quang có kích thước nhỏ, chiều dài lớn có thể đưa vào nhiều dạng kết cấu khác nhau, chiều dài cáp hiện nay có thể lên đến 50 km với độ phân giải 1-5 cm với 1 trạm thu phát (Aufleger, 2000). Với tính chất như vậy cáp quang rất phù hợp với các công trình có chiều dài lớn như đê đập hay quan trắc mực nước ngầm.