1. GIẢI PHÁP NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC VỰC TRÒN QUẢNG BÌNH ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ MỚI
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Lê Xuân Khâm

Hồ chứa nước Vực Tròn trên sông Roòn, thuộc địa phận xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo thiết kế ban đầu, công trình khai thác một phần lượng nước đến tự nhiên trên 110km2 lưu vực sông Roòn, cung cấp nước tưới cho 2.226 ha đất nông nghiệp. Theo nhiệm vụ mới thì hồ chứa nước Vực Tròn cấp nước tưới cho nông nghiệp là 2991ha, cấp nước tưới cho khu kinh tế Hòn La 28.000m3 /ng.đ... Công trình được được xây dựng đã lâu, các tiêu chuẩn thiết kế lạc hậu (thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5060 – 90), công nghệ thi công lạc hậu, lại nằm trong vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nên đến nay công trình đã xuống cấp nặng nề. Trong điều kiện khí hậu biến đổi như hiện nay, sẽ không đảm bảo an toàn cho công trình cũng như ở hạ du. Vì vậy trong bài báo này, tác giả đề cập đến giải pháp công trình nâng cấp đập đất của hồ chứa Vực Tròn – Quảng Bình đáp ứng với nhiệm vụ mới: tính toán với tiêu chuẩn mới (QCVN04-05:2012), theo nhiệm vụ mới, số liệu thủy văn mới cập nhật, có kể đến yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH)...