6. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP JIT (JUST-IN-TIME MANAGEMENT – QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỨC THỜI) TRONG NGÀNH XÂY DỰNG
Trang 17 |  PDF (Size KB)
Đinh Tuấn Hải và Tạ Văn Phấn

JIT (Just-in-Time Management – Quản lý sản xuất tức thời) là một khái niệm xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 với việc Hãng Ford đã áp dụng các dây chuyn lắp ráp theo phương châm JIT từ những năm 1930. Henry Ford là người đã phát minh và áp dựng phổ biến các dây chuyn sản xuất trong hệ thống nhà máy của mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sơ khai của JIT. Ở Nhật Bản sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, khi mà nhu cầu thị trường bị giảm xuống đáng kể thì JIT thu hút đươc sự chú ý lớn của công chúng. Khi đó thì quy trình sản xuất theo mô hình JIT này mới được hoàn thiện và tổng kết thành lý thuyết. Hệ thông này cũng được Toyota Motors áp dụng trong sản xuất.

Xem thêm...