5. NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐIỆN THẨM TRONG MÔI TRƯỜNG XỐP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỂ LÀM KHÔ TƯỜNG ẨM ƯỚT
Trang 14 |  PDF (Size KB)
Lương Duy Thành, Phan Văn Độ, Nguyễn Văn Nghĩa (A), Nguyễn Mạnh Hùng

Hiện tượng điện thẩm xuất hiện khi đặt một điện trường lên môi trường xốp ngậm chất lỏng. Dưới tác dụng của điện trường, chất lỏng trong đó sẽ chuyển động. Hiện tượng này đã được sử dụng để loại bỏ các chất nhiễm bẩn hữu cơ, hyđrocacbon, kim loại nặng… trong đất [2]. Hiện tượng điện thẩm cũng đã được ứng dụng để chế tạo các thiết bị vi dòng chảy như bơm điện thẩm với một số đặc tính ưu việt (tốc độ dòng chảy không đổi, không có bộ phận chuyển động, tốc độ và chiu dòng chảy có thể điu chỉnh dễ dàng). Ngoài ra, hiện tượng điện thẩm đã và đang tiếp tục được nghiên cứu để ứng dụng trong kỹ thuật làm khô tường ẩm ướt của các tòa nhà, đặc biệt là các công trình mang tính lịch sử cần phải bảo tồn và gìn giữ [1]. Hiện nay, trên thế giới đã có một số công ty áp dụng kỹ thuật điện thẩm để xử lý tường ẩm ướt một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, rất ít thông tin v quy trình cũng như kỹ thuật xử lý điện thẩm được công bố một cách chi tiết. Ngoài ra, như chúng tôi được biết, hiện nay chưa có một nhóm nào nghiên cứu và sử dụng kỹ thuật điện thẩm để xử lý tường ẩm ở Việt Nam.

Xem thêm...