2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI NỔ MÌN ĐÀO KÊNH BẮC, DỰ ÁN CỬA ĐẠT, TỈNH THANH HÓA
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Lê Văn Hùng

 Hiện nay, “Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông chu - Nam sông Mã thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa” do BQLDA ĐTXDCT Thủy lợi 3 (Ban 3) làm chủ đầu tư, đang thi công. Nhiu hạng mục được hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong số đó có một đoạn kênh chính từ K9 + 108 đến K11 + 908 bị chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là kênh đào qua nn đá, phải tiến hành nổ mìn, trong điu kiện đông dân cư và nhà ở. Như vậy, cần phải nghiên cứu giải pháp an toàn và khả thi.

Xem thêm...