1. TÍNH TOÁN MỨC ĐỘ LAN TRUYỀN CỦA VỮA TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐỘ THẤM CAO
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Trương Quốc Quân

Hiện nay, bơm phụt vữa đang là phương pháp được sử dụng rất rộng rãi trong công tác gia cố nn móng các công trình xây dựng. Phương pháp này cũng được áp dụng để chống thấm cho thân đê, đập dưới tác động của xói ngầm. Một trong những thông số quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả của phương pháp, đấy là dự báo được chiu dài loan truyn của vữa trong đất. Từ đó mới có thể xác định được khoảng cách giữa các điểm phụt vữa, đây là cơ sở để thiết kế được sơ đồ khoan phụt hợp lý.

 

Xem thêm...