KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1986-2016)
Trang XXVII |  PDF (Size KB)
Khoa Cơ khí

Năm 1986, Khoa Cơ khí trường Đại học Thuỷ lợi chính thức được thành lập. Được ra đời đúng thời điểm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Khoa Cơ khí tự hào đã trở thành một cơ sở đào tạo chất lượng cao, một trung tâm khoa học công nghệ có uy tín, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nhà trường và sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tính đến nay, Khoa Cơ khí đã đào tạo được tổng số 1989 kỹ sư, 5 tiến sỹ và 32 thạc sỹ. Các thế hệ học viên, sinh viên sau khi ra trường đều phát huy tốt năng lực, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị nơi công tác cũng như sự phát triển của đất nước. Có nhiều người đã trở thành những nhà khoa học xuất sắc, cũng có những người phát triển sự nghiệp kinh doanh và rất thành đạt. Cựu sinh viên của Khoa Cơ khí có những người hiện tại đang đảm nhận những chức vụ quan trọng như Thứ trưởng, Phó chủ tịch Tỉnh, Tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, Phó viện trưởng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện, Hiệu trưởng trường đại học, Tổng Giám đốc,…

Xem thêm...