KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trang XXIII |  PDF (Size KB)
Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước

Ngay sau khi thành lập Trường Đại học Thủy lợi, 1959, nhà trường đã đào tạo ngành thủy nông. Năm 1966, khi trường bắt đầu thành lập các khoa theo các ngành và  chuyên ngành. Khoa Thủy nông (tên gọi cũ của Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nuớc ngày nay) chính là một trong những Khoa đầu tiên được thành lập của Trường Đại học Thủy lợi (ĐHTL).

Với các thành tích đã đạt được trong chặng đường phát triển gần sáu mươi năm của ngành đào tạo, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước đã không ngừng phát huy các thành tích đã đạt được và tạo nên các thành tích mới về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất để xứng đáng là một trong Khoa hàng đầu của trường Đại học Thủy lợi.

 

Xem thêm...