LỜI NÓI ĐẦU
Trang Bìa |  PDF (Size KB)
Lời nói đầu

Hội Nghị Khoa Học Thường Niên - sự kế thừa và phát huy thành tích nghiên cứu khoa học - là đòn bẩy nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi!

Hàng năm, Nhà trường đã triển khai nhiều dự án phục vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ và đề tài nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của Nhà nước, các Bộ, Ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế. Công tác đào tạo trong Trường Đại học Thuỷ lợi luôn được gắn liền với nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Vị thế và uy tín của Nhà trường ngày càng được củng cố và là địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và sản xuất về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai… góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển và xây dựng đất nước.

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016 - Trường Đại học Thủy lợi sẽ diễn ra vào ngày 17/11/2016, đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Công trình Thuỷ lợi, Khoa Kỹ thuật Tài nguyên nước và 30 năm thành lập Khoa Cơ khí. Hội nghị đã nhận được 224 báo cáo khoa học, trong đó 197 báo cáo được chấp nhận đăng trong Tuyển tập của Hội nghị. Các báo cáo được chia thành các lĩnh vực: Công trình, Cơ khí, Năng lượng, Khoa học xã hội, Thuỷ động lực - Môi trường, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Công nghệ thông tin - Tính toán khoa học, Kinh tế và Quản lý. Đặc biệt hai năm gần đây, Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm và

tham gia của các nhà khoa học quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Hà Lan..., nhiều báo cáo bằng tiếng Anh được trình bày tại tiểu ban Quốc tế. Để đảm bảo tính thời sự của thông tin khoa học và kịp thời phục vụ Hội nghị, công tác đăng ký gửi bài, phản biện đã được tổ chức thực hiện online trên Website của Hội nghị.

Hội nghị chính là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý gặp gỡ trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu, thảo luận và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề đặt ra. Những kết quả thể hiện trong Tuyển tập là một phần trong rất nhiều công trình nghiên cứu của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học trong và ngoài trường… Hy vọng rằng Tuyển tập Hội nghị này sẽ là tài liệu tham khảo, trao đổi thông tin bổ ích cho các cán bộ quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các giảng viên, sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ sản xuất của mình.

Ban Tổ chức xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài nước đã gửi báo cáo khoa học tới Hội nghị, cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình, có hiệu quả của Trung tâm Tin học trường Đại học Thủy lợi, các Phòng, Khoa, Ban đã góp phần vào sự thành công của Hội nghị. Mong rằng trong các kỳ hội nghị tiếp theo, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học... để nội dung Hội nghị khoa học được phong phú hơn nữa. Thông tin về hội nghị xin truy cập: http://hoithaokhcn.tlu.edu.vn/

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN BIÊN TẬP

 

Xem thêm...