3. XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI CỦA HỆ SỐ TRUYỀN LỰC NGANG KHI ĐÁNH LÁI
Trang 9 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Duyên, Nguyễn Văn Kựu

XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI CỦA HỆ SỐ TRUYỀN LỰC NGANG KHI ĐÁNH LÁI

 

Nguyễn Tuấn Anh 1, Đặng Ngọc Duyên 1, Nguyễn Văn Kựu 1

1 Bộmôn Kỹ thuật ô tô, Trường Đại học Thủy lợi, email: anhngtu@tlu.edu.vn

 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 

Trong  những  năm  gần  đây,  ngành  công nghiệp ô tô có sự phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Bên cạnh những thành tựu về ứng dụng khoa học và công nghệ trên ô tô, các vấn đề về ổn định  của  xe  cũng  được  chú  trọng  hàng  đầu.

Khi xe di chuyển trên đường, bánh xe chính là vị trí tiếp xúc và truyền lực từ mặt đường lên thân xe và ngược lại. Do đó, các vấn đề về sự mất ổn định của xe thường tập trung xảy ra ở đây. Nếu bánh xe có khả năng bám đường tốt, xe sẽ chuyển động ổn định hơn. Trong trường hợp bánh xe không bám đường hoặc bị trượt, bị tách khỏi mặt đường,… các vấn đề về mất ổn định có thể xảy ra, thậm chí hậu quả có thể dẫn  tới  việc  mất  kiểm  soát  hướng  chuyển động và gây lật xe [1].

 

Xem thêm…