6. NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC MẪU ĐẶC TRONG 3D-PRINTING VỚI KÍCH THƯỚC TỪ 10 ĐẾN 100 MM
Trang 18 |  PDF (Size KB)
TS Nguyễn Công Nguyên

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC MẪU ĐẶC

TRONG 3D-PRINTING VỚI KÍCH THƯỚC TỪ 10 ĐẾN 100 MM

 

TS Nguyễn Công Nguyên

Khoa Cơkhí, Trường Đại học Thủy lợi, email: ngcnguyen@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

 

 

Công  nghệ  in  3D  phát  triển  rất  nhanh trong  những  năm  gần  đây.  Wohlers  Report 2019 dự báo năm 2020 đạt 15,8 tỷ đô la cho tất  cả  các  sản  phẩm    dịch  vụ  in  3D  trên toàn  thế  giới.  Tăng  hơn  200%  so  với  2017 (đạt 7 tỉ đô la).

 

In 3D có rất nhiều ưu điểm, nhưng có hạn chế về độ chính xác [1]. Đặc biệt là phương pháp in 3D dùng vật liệu bột và chất kết dính có độ chính xác không cao cả về kích thước lẫn chất lượng bề mặt của mẫu.

 

Các bài trước là nâng cao độ chính xác kích thước cho mẫu từ 1 đến 10 mm. Với kích thước nhỏ, sự xuất hiện chi tiết rỗng rất ít nên bỏ qua. Đối với kích thước từ 10 đến 100 mm, mẫu được xem xét ở 2 dạng, dạng rỗng (có lỗ hoặc hốc bên trong) và dạng đặc. Bài báo này nghiên cứu nâng cao độ chính xác kích thước của các mẫu ‘‘đặc’’ được tạo ra bằng phương pháp in 3D với khích thước từ 10 đến 100 mm.

 

Mục  đích    lập  được  phương  trình  sai  số. Từ đó xác định được sai số cho kích thước cụ thể để hiệu chỉnh trong bản vẽ thiết kế và đạt được  kích  thước    độ  chính  xác  dung  sai a ± 0.1 mm.

 

 

Xem thêm…