8. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶLỆ SYNGAS VÀ GÓC PHUN SỚM ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LƯỠNG NHIÊN LIỆU SYNGAS/DIESEL BẰNG PHẦN MỀM AVL-BOOST
Trang 24 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tường Vi 1, Ngô Văn Dũng 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶLỆ SYNGAS VÀ GÓC PHUN

SỚM ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LƯỠNG

NHIÊN LIỆU SYNGAS/DIESEL BẰNG PHẦN MỀM AVL-BOOST

 

Nguyễn Tường Vi 1, Ngô Văn Dũng 2

1 Khoa Cơkhí, Trường Đại học Thủy lợi, email: Nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn

2 Khoa Công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

1. TÓM TẮT

 

Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu    phỏng  động    diesel  sử  dụng lưỡng nhiên liệu syngas-diesel. Đánh giá và xác  định  tỷ  lệ  syngas    góc  phun  sớm thích hợp cho động cơ diesel S3L2 lắp trên máy  phát  điện  cỡ  nhỏ  bằng  phần  mềm AVL-BOOST.

 

Kết quả cho thấy, khi động cơ làm việc ở chế độ 100% tải, tỷ lệ syngas thay thế có thể đạt tới 60%, đồng thời góc phun  sớm  cần  tăng  2o TK  (góc  quay  trục khuỷu) so với góc phun sớm nguyên thủy.

 

Xem thêm…