2. GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PHAY CNC 5 TRỤC ẢO KIỂU HEXAPOD
Trang 6 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tiến Thịnh

 

GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PHAY
CNC 5 TRỤC ẢO KIỂU HEXAPOD
 
Nguyễn Tiến Thịnh
Trường Đại học Thủy lợi, email: ktcdt.thinhnt@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU
 
Ngày nay, kỹ thuật công nghệ phát triển  xuất hiện ngày càng nhiều chi tiết gia công có bề mặt gia công phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao, sự thay đổi hướng pháp tuyến gia công lớn khi đó các máy gia công CNC 3 trục, 5 trục hay 9 trục trở nên khó thực hiện hoặc có khả năng gia công nhưng thời gian đáp ứng chậm, độ chính xác và độ bóng không cao.
 
Trong bài báo này, tác giả trình bày phương pháp giải bài toán động học cho trung tâm phay CNC 5 trục ảo kiểu hexapod trên cơ sở tham số công nghệ dữ liệu đường dụng cụ trong gia công 5 trục, qua đó tính toán các tham số điều khiển vị trí, vận tốc các chân theo quỹ đạo đường dụng cụ. Trên cơ sở dữ liệu tính toán kết hợp mô phỏng trên OpenGL từ đó xuất tín hiệu các tham số điều khiển robot.

 

 

Xem thêm…