8. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Trang 24 |  PDF (Size KB)

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU HÌNH HỆ THỐNG
ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
 
Nguyễn Hữu Tuấn
Trường Đại học Thủy lợi, email: nhtuan@tlu.edu.vn

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG
 
 
Hiện nay trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng đi cùng với sự phát triển thì nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng ngày càng tăng lên. Nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt như xăng dầu và điện cũng không ngoại lệ. Mức tiêu thụ dầu hằng năm trên thế giới tăng dần trong khi nguồn năng lượng này có hạn và sẽ cạn dần trong tương lai gần. Chính vì thế, các nghiên cứu ngày nay tập trung tìm ra nguồn năng lượng mới và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hiện có. Các thiết bị máy móc hiện nay ngoài thực hiện được đầy đủ các chức năng yêu cầu thì cần tiết kiệm năng lượng.
 
Tuy nhiên, các hệ thống được lựa chọn phần nhiều mới chỉ chú trọng đến đảm bảo những chức năng yêu cầu của hạng mục thiết kế mà chưa quan tâm nhiều đến hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu.
 
Để đánh giá ảnh hưởng của cấu hình hệ thống điều khiển thủy lực đến hiệu quả sử dụng năng lượng, bài báo này đi nghiên cứu trên các bộ công tác của máy công cụ nhằm rút ngắn thời gian một chu kỳ gia công sản phẩm, nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất và tiết kiệm năng lượng.

 

 

Xem thêm…