1. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LPG/DIESEL ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL
Trang 3 |  PDF (Size KB)
Nguyễn Tường Vi
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG LPG/DIESEL
ĐẾN ĐẶC TÍNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL
 
Nguyễn Tường Vi
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi, email: Nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 
Hiện nay, chất lượng không khí của các trung tâm thành phố xuống rất thấp do bị ô nhiễm từ khí thải động cơ xăng và diesel [1]. Việc sử dụng  nhiên liệu LPG trên động cơ diesel được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu [2]. LPG là hỗn hợp các hydrocarbon nhẹ, chủ yếu là propan (C3H8) và butan (C4H10) được lấy từ thiên nhiên ở các mỏ dầu, mỏ khí. LPG cũng có thể được sản xuất ở các nhà máy lọc dầu trong quá trình chưng cất dầu thô [3]. LPG là loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm, đã được nghiên cứu và sử dụng nhiều trên động cơ xăng ở các nước [4] cũng như ở Việt Nam.

 

Xem thêm…